KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

Doğacell Telekom İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd Şti (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 1. Bilgilendirmenin Kapsamı

İş bu Bilgilendirme müşterilerimizi, müşterilerimizin ziyaretçilerini, potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi, müşteri adaylarımızı, iş ortakları ve tedarikçilerimizi, kişisel verilerini Şirketimiz ile paylaşan diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri Neleridir?

 

 1. Müşteri/Müşteri Adayları İlişkileri:Teklif verme sürecinde kullanılabilmesi, Şirketimizin tanıtımının yapılabilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, müşteri ve/veya müşteri adayı portföy ölçümlenmesi, Şirketimizin faaliyet alanları kapsamındaki hizmetlerin ifası için ücret teklifi talep edilmesi halinde teklifimizin iletilebilmesi amacıyla; alenileştirilmiş olması, açık rıza, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi,  ses kaydı, IP numarası verileriniz ile bağlı olduğunuz şirket ve kurumsal iletişim bilgileriniz işlenebilecektir.

 

 1. Güvenliğin Sağlanması:Şirket’te ve/veya Şirketin faaliyet alanı kapsamında hizmet sunmakta olduğu 3.kişi, kurum ve kuruluşların güvenliğinin sağlanabilmesi, Yönetim/Danışmanlık hizmeti verilen yerlerde müşteri talebi doğrultusunda Sözleşme konusu hizmetlerin ifası, Şirket işyeri ve ofislerinde güvenliğin sağlanması, meydana gelebilecek kazalar, haksız fiil veya suç teşkil eden, veya suç teşkil edebileceği muhtemel olayların önlenebilmesi ve önlenememesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili idari ve adli mercilere bilgi verilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; giriş-çıkış kayıtları, çerezler, ses ve görüntü kaydı, IP numarası, unvan, çalıştığı şirket ve kurumsal iletişim bilgileri, alarm ve güvenlik raporları, kamera, alarm sistemleri, turnike ve kartlı geçiş sistemleri, ses ve görüntü takip ve kayıt özelliği olan araçlar ile ses ve görüntü verileriniz toplanmaktadır.
 2. Müşteri, İş Ortakları ve Tedarikçi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket faaliyet alanı kapsamında imzalanan sözleşmelerin ifa edilebilmesi, Şirketin Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonların ve hukuki operasyonların yönetilmesi, Sözleşmenin ifası sırasında yerine getirilmesi gereken site ve alışveriş merkezi yönetimi, kiracılar ile ilgili işlerin yapılması, sözleşmelerin imzalanması, aidat toplanması, toplanan aidatların raporlanması, yasal takiplere geçilmesi, bağımsız bölümlerdeki teknik arızalara müdahale edilmesi gibi işlerin ifası, sunulan hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi, Müşteri yetkilileri ile irtibat/iletişim sağlanması, iş/proje referansı olarak kullanılması, sözleşmelerin kurulabilmesi ve sözleşmeleri imzalamaya yetkili personelin yetkisinin kontrolünün yapılabilmesi, Şirketimizin faaliyet alanına giren sözleşmelerin ifası, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimi sağlanması amacı doğrultusunda; Müşterilerimizin, İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin yetkililerinin ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi imza sirkülerinde yer alan bilgiler,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

 

 1. Satış ve Pazarlama: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli izinlerin alınması kaydıyla, reklam, kampanya, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, müşteri portföyümüzün analizi, segmentasyon/profilleme çalışmalarını yürütmek, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerinizin iyileştirilebilmesi, Online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim faaliyetlerinin yapılması, İnternet sitesine ziyaretlerinizde cihazlara yüklenen çerezler aracılığıyla eğilimlerin anlanması, analiz edilmesi, web sitesinin yönetilmesi, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinilmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplanması ve web sitemizde yer alan çerez politikasında açıklanan diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, Şirketimiz faaliyet alanı kapsamında sunulan muhtelif hizmetlerimizde size özel reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar sunmak gibi amaçlarla; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, çağrı merkeziyle toplanan ses kayıt verileri ve anket sonuç verileri açık rıza ve zorunlu çerezler bakımından hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebine dayanarak işlenebilecektir. Bu verilerinizin işlenmesi için, Şirket’in internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamasını kullandığınızda bilgi toplayan ve saklayan çerezler ile benzeri teknolojiler kullanılabilmektedir. İlgili ayarlarınızı yapmak suretiyle çerez tercihlerinizi kontrol edebilir ve belirleyebilirsiniz – daha fazla bilgi için lütfen Şirket’in (https://www.dogacell.com.tr/cerez-bilgi) internet sayfasında yer alan Çerez Politikası’na başvurunuz.
 2. Şikâyet Yönetimi ve Çağrı Merkezi Hizmeti:Şikâyet yönetimi, sorularınızı almak-çözümlemek, arayan kişiye doğru hitap edilmesi, bilgi ve danışma destek hizmetlerinin sağlanması, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi ve cevap vermek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerin alınması, sorun-hata bildirimlerinin alınması,  ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplere yönelik bilgi verilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi, çağrı merkezi vasıtasıyla kaydedilen ses kayıtları işlenebilecektir.
 3. Dava, takip ve yasal işlemlerin yerine getirilebilmesi amaçları ile ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi, banka hesap numarası, araç plakası, T.C. kimlik numarası, konaklama ve harcana bilgileri, ses ve görüntü kaydı verileriniz veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
 4. Çalışan verilerininişlenmesi için lütfen bakınız (https://www.dogacell.com.tr/kvkk-calisan) adresinde yer alan çalışan bilgilendirme metni.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarabileceği Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıdaki maddeler kapsamında alınan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak,

 1. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,
 2. Vergi Usul Kanunu, Sayıştay Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,
 3. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Valilik, İç İşleri Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, savcılıklar ve yasal nedenlerle talepte bulunan diğer adli makamlar ile idari ve yasal mercilere, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,
 4. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince bağımsız denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,
 5. Dava, takip ve yasal işlemlerin yerine getirilebilesi için sözleşmeli avukatlar ve mali müşavirlere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
 6. Müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz aracı hizmet sağlayıcılara, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak,aktarılmaktadır.

  

 1. Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

Kişisel Verileriniz, internet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, rezervasyon alan çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies), kamera ve ses kayıtları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

×